Home

Een Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ) wordt ingezet bij psychische problemen waarbij er geen DSM diagnose wordt verwacht. Deze hulp wordt door huisartsen ingekocht voor hun patiënten. Zij ontvangen op hun beurt daar weer een vergoeding (per 1.000 patiënten) voor om dit te kunnen bekostigen. Op deze site wordt informatie voor huisartsen gepresenteerd.

02102011301x1600Bij e-POH-GGZ wordt huisartsen een aantal producten aangeboden. Kenmerkend is dat de hulp digitaal wordt geboden: via email of via Skype-gesprekken. De praktijkondersteuners zijn alle universitair opgeleide psychologen met ervaring in counselling en coaching bij subklinische problematiek en het behandelen in zowel wat vroeger de eerste als de tweede lijn werd genoemd. Zij zijn dus goed in staat de grenzen tussen POH-GGZ, de basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ te herkennen. Zij beschikken ook over een basis-aantekening psychodiagnostiek en zijn in staat om diagnosen te stellen.

Bij alle cliënten, ongeacht problematiek wordt in het kader van Routine Outcome Monitoring (lees: effectiviteitsonderzoek) een voor- en en nameting gedaan.

Kortom: u krijgt te maken met professionals die de juiste zorg voor de juiste problematiek weten aan te bevelen en waar nodig uit te voeren.